OM HANS CHRISTIAN

ALMINDELIGE OPLYSNINGER 

1944 15. august, født i København.
1963 Student fra Østersøgades Gymnasium, København.
1963‑65 Aftjening af værnepligt i Marinehjemmeværnet.
1966 Gift, 2 børn født henholdsvis 1970 og 1973.
1970 Juli‑august, studieophold ved Universidad de Santander, Santander, Spanien.
1971 Cand.mag. fra Københavns Universitet med fagene historie/indianske sprog og kulturer. 1963‑71 tillige studier i arkæologi og spansk.

TJENESTEFORLØB

1969‑71 Arkivarvikar i Rigsarkivet.
1971 Arkivar i Rigsarkivet.
1971‑73 Tjeneste ved 1. afdeling.
1974 Orlov.
1975 Tjeneste ved 4. afdeling.
1976 Tjeneste ved Landsarkivet for Sjælland.
1977 Tjeneste ved 2. afdeling.
1977‑79 Tjeneste ved sekretariatet.
1979 Tjeneste ved 3. afdeling.
1981 Kst. overarkivar og leder af Rigsarkivets 3. Afdeling, Forsvarets Arkiver.
1983 Overarkivar i Rigsarkivet og leder af dettes 3. afdeling.
1991 Leder af Rigsarkivets 3. og 4. afdeling.
1992 Leder af Rigsarkivets 1.,3. og 4. afdeling.
1993 Leder af Rigsarkivets 3. og 4. afdeling.
1994 Leder af Forsvarets Arkiver, Rigsarkivet.
2002 Fratræden fra Rigsarkivet.
2006-2008 Projektleder for Dokumentation af Forsvarets Nyere Historie. Forsvarskommandoen.

ANDRE ARBEJDSMÆSSIGE ENGAGEMENTER

1971‑83 Undervisningsassistent ved Københavns Universitet i indianske sprog og kulturer.
1971‑75 Tilknyttet Udgiverselskabet for DanmarksNyeste Historie som videnskabelig medarbejder.
1974 Jan.‑dec., fuldtidsarbejde for Udgiverselskabet for Danmarks Nyeste Historie.
1974 Marinestabens historiske konsulent, fra1991 benævnt Søværnets historiske konsulent.
1975 Tilknyttet Søværnets Officersskole som timelærer i søkrigshistorie og søkrigslære
1976‑84 Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon, 3.udg.
1984 Censor ved Københavns Universitet.
1986 Medarbejder ved The International Military Encyclopedia.
1986‑87 Debatskribent ved Jyllands‑Posten.
1987 Medlem af Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (“Wamberg‑udvalget”).
1992-2000 Tilknyttet forskningsprojektet “Stat, Forvaltning og Samfund”.
1992-94 Fagkonsulent ved Danmarks Nationalleksikon for “militær organisation” og “spansk historie”.
1994-98 Censor ved læreruddannelsen.
1997-98 Medlem af Forsvarskommissionen af 1997.
2000-2001 Sekretær for Kulturministeriets evalueringspanel vedrørende forskningen i Statens Arkiver 1993-2000.

ÆRESBEVISNINGER

Ridder af Dannebrog 1989
Hjemmeværnets fortjenstmedalje 2004
Ærestegn. Nordens Gymnastik Forbund 2006
Ærestegn. Danmarks Idrætsforbund 2006
Ærestegn. Danmarks Gymnastik Forbund 2006
Forsvarets medalje for særlig fortjenstfuldt arbejde 2016
Æresplakette. Sjømilitære Samfund, Horten, 2017
Ærersmedlem. Søe-Lieutenant-Selskabet 2021.
Æresplakette. Institutt for Forsvarsstudier, Oslo 2022
Æresmedlem af Danmarks Gymnastik Forbund GymDanmark 2022

FAGRELEVANT ORGANISATORISK ARBEJDE

1964-2002 Medlem af styrelsen for Marinehistorisk Selskab.
1967‑78 Grundlægger af Marinehistorisk Tidsskrift og redaktør.
1968‑79 Medlem af bestyrelsen for Selskabet fregatten Jyllands Venner.
1974 Medstifter af Dansk Maritimhistorisk Konference.
1974‑78 Medlem af Kontaktudvalget for dansk maritim historie‑ og samfundsforskning.
1975 Medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission(dansk afdeling af Commission Internationale d’Histoire Militaire).
1975 Medlem af Udgiverselskabet for Danmarks Nyeste Historie.
1976‑87 Medlem af Orlogsmuseets komitè.
1976 Medstifter af Militærhistorisk Konference.
1976 Medstifter og medlem af Militærhistorisk kontaktudvalg.
1978 Medlem af reprжsentantskabet for Den selvejende institution Fregatten Jylland.
1979‑80 Medlem af det af rigsarkivaren nedsatte udvalg vedrørende arkivaliers tilgængelighed.
1980‑82 Medlem af Søværnets arbejdsgruppe for museumsspørgsmål.
1982 Medlem af Søværnets heraldiske arbejdsgruppe.
1984 Medlem af Søværnets Museumskommission.
1986‑92 Medredaktør af Marinehistorisk Tidsskrift.
1986 Medlem af Commission des Pays Nordiques under Institut d’Histoire des Conflicts Contemporains, Paris.
1986-2003 Næstformand i bestyrelsen for Orlogsmuseet.
1986‑87 Medlem af udvalg vedrørende etablering af Hjemmeværnsmuseum i Frøslev.
1988 Medlem af Selskabet til udgivelse af Kilder til Dansk Historie
1989 Medlem af Nordisk Forskergruppe vedrørende udviklingen af garnisonsbyer i Norden.
1990-2000 Medlem for Danmark af Working Group of Military Archives under Commission International d’Histoire Militaire.
1991-99 Formand for Landsforeningen til bevaring af Film og Fotografier.
1991 Ekstraordinært medlem af Det krigsvidenskabelige Selskab.
1995 Medlem af bestyrelsen for PEDER SKRAM-Fonden.
2000-2002 Præsident for Commission Archives Militaire under Commission International Histoire Militaire Comparée.
2000-2002 Præsident for Seccion Archives Militaire under Commission International d`Archives.
2001 Medlem af Søe-lieutenant-Selskabet.
2002 Medlem af the editorial board of The International Journal of Naval History (web-journal).
2002 Medlem af Selskabet for Historie, Kunst og Litteratur
2003-20 Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen.
2004 Medlem af bestyrelsen for Dansk Ubådsforening.
2014 Medlem af Søofficers-Foreningen.
2019 Historisk konsulent for Danmarks-Samfundet.
2021 Medlem af landsledelsen for Danmarks-Samfundet.
2021 Æresmedlem af Søe-Lieutenant-Selskabet.

ANDRE ORGANISATORISKE ENGAGEMENTER

1967‑68 1. næstformand for Studenterrådet ved Københavns Universitet.
1967‑74 Formand for bestyrelsen for Akademisk Forlag.
1972‑80 Formand for bestyrelsen for Dansk Videnskabs Forlag.
1974‑83 Særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen for Akademisk Forlag.
1976 Medlem af bestyrelsen for Dansk‑Mexicansk Selskab.
1979‑82 Formand for bestyrelsen for Studenterbogladen, Københavns Universitet.
1982‑86 Medlem af styringsgruppen for bevægelsen Værn om Danmark.
1983‑84 Formand for styrelsen for Rungsted Private Realskole
1986-2000 Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen Værn om Danmark. 1990-2006 Medlem af styregruppen for Dansk Gymnastik Forbund.
1992-2006 Formand for Danmarks Gymnastik Forbund.
1994-2008 Formand for Dansk‑Mexicansk Selskab.
2000-2004 Medlem af styrelsen for Folk & Forsvar.
2002-2006 Medlem af Executive Committee for UEG, Union Europeene de Gymnastique.