Foredrag

1964

1. Problemer omkring Tordenskioldsforskningen – Marinehistorisk Selskab, 6. februar 1964

1968 

2. Søværnet og Rigsdagen 1864-1914 – Marinehistorisk Selskab, 20. marts 1968

1969

3. Var Amerikas hvide guder europæere? – Danmarks Radio, Prog. II 22. december 1969

1971

4. Marinens Kort- og Tegningssamling – Marinehistorisk Selskab 30. november 1971

1973

5. Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer – Søe-lieutenant-Selskabet 11. januar 1973
6. Registreringen af S›etatens kort- og tegningssamling – Arkivforeningen 26. september 1973

1974

7. Kanonbådskrigen til vands 1807-14 – Det militære læseselskab Rendsborg 22. januar 1974
8. La formación de los americanistas XLI. Congreso Internacional de Americanistas – Mexcico City 4. september 1974
9. Kanonbådskrigen taktik 1807-14 -Søe-lieutenant-Selskabet 7. november 1974
10. Indtryk fra en rejse i Mexico og af det mexicanske arkivvæsen – Arkivforeningen 11. december 1974

1975

11. Grønlands heraldiske våben – Heraldisk Selskab 27. januar 1975
12. Den danske flåde 1820-1840 – Det militære læseselskab Rendsborg 20. februar 1975
13. Indtryk fra Americanist-kongressen 1974 – Dansk-Mexicansk Selskab 4. februar 1975

1976

14. Søkadetakademiet og søofficersuddannelsen i Rationalismens tegn 1770-1801 – Søværnets Officersskole, festforelæsning 26. februar 1976
15. Diskussionerne om land- og sømagt i Danmark 1831-32 – Marinehistorisk Selskab 5. marts 1976
16. Nuevas consideraciones sobre la etimologia de la palabra “Tlatelolco” XLII. Congreso de los americanistas, – Paris 6. september 1976
17. Det mexicanistiske studium og amerikanistkongresserne Dansk-Mexicansk Selskab 23. november 1976

1977

18. Søkrigen 1675-79 og slaget i Køge Bugt 1.juli 1677 – Søe-lieutenant-Selskabet 4. februar 1977
19. Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677 – Greve Lokalhistoriske Forening 3. maj 1977
20. Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677 – Højerup-Selskabet, Stevns, 9. august 1977
21. Den dansk-norske flådebase Frederiksværn 1750-1814 – Marinehistorisk Selskab 8. november 1977

1978

22. Heraldik og skibe – Heraldisk Selskab 4, december 1978

1979

23. Bygningen af den danske flådes skibe 1690-1860 – Marinehistorisk Selskab 6. februar 1979
24. Søtaktikkens udvikling 1690-1805 – Militærhistorisk Konference 1979, 27.-29. april 1979
25. Mexicos erobring 1519-21 – Tøjhusmuseets foredragsserie 6. november 1979
26. Mexicos erobring 1519-21 – Dansk-Mexicansk Selskab 27. november 1979
27. De politiske og strategiske forudsætninger for Københavns Landbefæstning 1864-1914 – Lyngby-Taarbæks Historisk-Topografiske Selskab 5. december 1979

1980

28. Om værket Danske Orlogsskibe 1690-1860. Konstruktion og Dekoration – Arkivforeningen 7. juni 1980

1981

29. 9. april – myter og realiteter – Danmarks Radio Program 1 9. april 1981

1982

30. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-45 – Kvindeligt Marinekorps, landsstævne 21. januar 1982
31. Den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Officersforeningen for Hjemmeværnsregion VI 9. marts 1982
32. Den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Danmarks Radio Program 1 9. marts 1982
33. Flådens Ran 1807 og hvad der blev af de danske skibe i England – Marinehistorisk Selskab 31. marts

1982
34. Den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Kvindeligt Flyvekorps, landsstævne 27. juni 1982
35. Slaget ved Trafalgar 21. oktober 1805 – Tøjhusmuseets foredragsserie 16. november 1982
36. Os – vor fred og frihed – Om dansk sikkerhedspolitik – LOF, Fuglebjerg 6. december 1982
37. Forsvarets arkiver – en guldgrube for våbenhistorisk interesserede – Våbenhistorisk Selskab 8. december 1982

1983

38. Rigsarkivet og statens arkiver Lokalhistorisk Forening – Espergærde 24. oktober 1983

1984

39. Maximilian og det mexicanske kejserdømme 1864-67 – Dansk-Mexicansk Selskab 27. januar 1984
40. Ligaen – den militære danske efterretningstjeneste 1940-45 – Jysk Selskab for Historie 13. februar 1984
41. Udforskningen i Danmark siden 1960 af Latinamerikas historie – Nordisk Historikerkongres, Odense 4. august 1984
42. Dansk militærhistorisk forskning siden 1920 – Nordisk Historikerkongres, Odense 7. august 1984
43. Forsvarets arkiver som personalhistorisk kilde – Århus Slægtshistoriske Forening 8. oktober 1984

1985

44. Ligaen – den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Arkivforeningen 22. oktober 1985
45. Modstand og efterretning – den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Det krigsvidenskabelige Selskab 28. oktober 1985
46. Den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Forsvarsakademiet, festforelæsning 1. november 1985
47. Ligaen – den militære efterretningstjeneste 1940-45 – Dansk Arkivselskab 3. december 1985
48. “Second to none” – den militære efterretningstjeneste – Danmarks Radio Program 1 4. december 1985

1986

49. Tanker om en ny dansk forsvarskoncept – Konferencen Forsvar og Samfund 12. februar 1986
50. Ligaen – Den militære efterretningstjeneste – Foreningen Historia, Århus 19. februar 1986
51. Kirkeskibene i Tårnby Kirke – Fregataften, Tårnby Kirke 30. april 1986
52. The Strategical and Political Background for the Permanent Fortification of Copenhagen 1864-1914 – International Fortress Study Group’s Meeting, Copenhagen 22. maj 1986
53. Den sovjetiske flåde på spring? – Danmarks Radio Prog. 1 3. september 1986
54. Ligaen – den danske efterretningstjeneste 1940-45 – Frihedsmuseets Venner 6. oktober 1986
55. Kampen om Den danske Brigade 1943-45 – Danmarks Radio Program 1 27. november 1986

1987

56. Om Forsvarets arkiver – og slægtsforskerens brug heraf – Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen 2. marts 1987
57. Tabene ved Dybbøl 1864 – tabsproblemet i krigshistorien – Dansk Militærhistorisk Kommission 1. april 1987
58. The Introduction of Steam Propulsion in the Royal – Danish Navy 1824-1864, 1. International Colloquium on Naval History -Athen 26. august 1987
59. Forsvarsforligene og 11-mandsudvalget – Københavns Universitets Retsvidenskabelige Instituts seminar 1987, Skjoldnæsholm 4. september 1987
60. Ligaen – den danske efterretningstjeneste 1940-45 – Historisk Samfund 23. september 1987

1988

61. Den 9. april 1940 – Hjemmeværnsregion II, Viborg 9. april 1988
62. Garnisonen og lokalsamfundet – Antvorskov Kaserne, festforelæsning 15. april 1988

1989

63. Forsvarets arkiver – og dets slægtshistoriske anvendelse – Randers Slægts- og Egnshistoriske Forening 14. februar 1989
64. Det benzelstierneske komplot 1789 – Marinehistorisk Selskab 15. februar 1989
65. Arkivloven – 100 år – Rigsarkivet, festforelæsning 30. marts 1989
66. Hvorfor bliver byer garnisonsbyer – samspillet mellem staten og lokalsamfundet – Det nordiske Garnisonsbys Projekt, Finland 13. juni 1989
67. Wer hat ein Recht auf die Vergangenheit? – Die Diskussion in Dänemark über Geschichte und Offentlichkeit – Deutscher Archivtag, Lübeck 27. september 1989
68. Oversigt over Forsvarets historiske arkiver – Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger, Årsmøde Boring Højskole 6. oktober 1989
69. W.Hovgaard and the Development of the Modern Warship – Ninth Naval History Symposium, Annapolis USA,19. oktober 1989

1990

70. Rigsarkivet og statens arkivalier – Allerød Rotary Klub 5. februar 1990
71. Danske forsvarskommissioner gennem 125 år – Konference på Christiansborg om Forsvarskommissionens betænkning 12. marts 1990
72. 9.april – myter og realiteter – Vinderup Folkeuniversitet 13. marts 1990
73. Forsvarets arkiver og deres slægtshistoriske udnyttelse – Herning Slægtshistoriske Forening 19. marts 1990
74. 9. april – myter og realiteter – Frøstrup Lokalhistoriske arkiv 28. marts 1990
75. 9.april – myter og realiteter – Hanstholm Folkeuniversitet 29. marts 1990
76. The Influence of Mahan on the Naval Warfare of World War I – Den internationale militærhistorikerkongres Madrid 28. august 1990
77. Garnisonsbyers udvikling siden 1600 – Kolding Slægtshistoriske Forening 10. oktober 1990
78. Tordenskiold som søkriger – Marinehistorisk Selskab 24. oktober 1990
79. Udviklingen af hjemmeværnet 1940-48. Et historisk tilbageblik – Marinehjemmeværnsstævne, Slipshavn 27. oktober 1990
80. Tordenskioldiana – Tordenskiolds liv og genstande – Dansk Selskab for Antikvitetsinteresserede, 6. november 1990
81. Tordenskiold som søkriger – Søe-lieutenant-Selskabet 15. november 1990

1991

82. Tordenskiold – Holmens Kirkes foredrag 13. februar 1991
83. Tordenskiold – Dansk-Vestindisk Selskab 22. februar 1991
84. Mexicos fortid – Frederikssund Folkeuniversitet 18. februar 1991
85. Udviklingen af garnisonsbyer i Danmark – Historisk Samfund for Viborg Amt 11. april 1991
86. Den militære indkvartering som faktor i udviklingen af danske garnisonsbyer – Garnisonstaden i Norden. Konference, Linkøping, Sverige 21. maj 1991
87. København som garnisonsby – Borups Højskole, København, 30. juni 1991

1992

88. Hvad Columbus så – og ikke så! – Dansk Selskab for Antikvitetsinteresserede, 14. jan. 1992
89. Danske Orlogsskibe i sejlskibstiden – Håndværkerforeningen, Kbh. 15. jan. 1992
90. Hvad Columbus så – og ikke så! – Maribo Folkeuniversitet 29. jan. 1992
91. Ligaen. Den militære efterretningstjeneste i Danmark – 1940-45. – Folkeuniversitetet, Kbh. 19. marts 1992

1993

92. Bruddet den 29. august 1943 – Kalundborg Museums Forening (Folkeuniversitet) 7. september 1993
93. The Key and the Keyhole: A Perspective Survey on the – Strategical Position of Denmark 1914-18 Concerning the Situation in the Baltic Sea – Internationalt Symposium om Østersø-området under første verdenskrig, Visby, Gotland 4.-7. august 1993
94. When the Monitors came to Europe: The Danish Monitor “Rolf Krake” 1863 – Eleventh Naval History Symposium, U.S.Naval Academy, Annapolis 23. oktober 1993
95. The Changing Strategic View on the Arctic: A Historical Perspective Conference on “Military Development and Socio-Cultural – Change in the Arctic”, Århus 25.-27.oktober 1993
96. The History of Danish Defence in relation to Greenland – Conference on “Military Development and Socio-Cultural Change in the Arctic, Århus 25.-17. oktober 1993
97. Flådens sænkning den 29. august 1943, forudsætninger, forløb og følger – Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner, 24. november 1993

1994

98. The Manuscript of Guaman Poma in Denmark – International Symposium on Felipe Guaman Poma de Ayala. Copenhagen 29th June 1994
99. 9. april 1940 – forudsætninger, forløb og følger – LOF- Brobyværk 12. oktober 1994

1995

100. Besættelsestidens historie – Amager Rotary, 4. maj 1995
101. Besættelsen og modstandsbevægelsen – Hørsholm Rådhus, tidl. modstandsfolk, 5. maj 1995
102. Hvad er historie og hvordan skriver vi den – Hjemmeværnsdistrikt 61 Østerbro, historisk seminar Christiansminde, Jægerspris, 19. september 1995
103. 9.april – myter og realiteter – De danske Husmoderforeninger, Lyngby-Taarbæk afd. – 19. september 1995.
104. Militære arkiver som slægtshistorisk kilde – Slægtshistorisk Forening for Sønderjylland, Sønderborg, 11. november 1995
105. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-45 – Krinsen, Foredragsforening for Struer, Struer 14. november 1995
106. Flåden, Danmark og Barbaresk-staterne 1745-1845 – Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner – Orlogsmuseet, 15. november 1995

1996

107. Militærarkiver som kilder til slægts- og lokalhistorie – Esbjerg Folkeuniversitet, Esbjerg 25. januar 1996
108. Militærarkiver som kilder til slægts- og lokalhistorie – Slægtshistorisk Forening, Grenå 5.marts 1996
109. De danske garnisonsbyers udvikling 1600 – Randers kulturelle samvirke, Randers 12.nov. 1996

1997

110. 9. april – myter og realiteter – Gentofte Rotary, Skovshoved Havn 11. april 1997
111. Den 29. august 1943 – 4.maj-Kollegiet, Odense 29. august 1997
112. Garnisonsbyers historie – Kulturhistorisk Museum, Randers 16. september 1997
113. Torpedoens indførelse i Norden 1875-76 – Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, Krigsarkivet 18. september 1997
114. Forsvarets Arkiver som slægtshistorisk kilde – Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger, Snoghøj Folkehøjskole 12. oktober 1997
115. De præ-columbianske kulturer i Mexico – Dansk-Mexicansk Selskab, 25. september 1997
116. Columbus og den nye verden. Spanien i fokus – Ringkøbing Folkeuniversitet 3. december 1997
117. Forsvarets Arkiver som slægtshistorisk kilde – Trekantsområdets slægtshistorisk forening , Fredericia 8. december 1997

1998

118. Aztekisk kultur og kunst – Dansk Selskab for Antikvitetsinteresserede, 14. januar 1998
119. Hvad laver man i Rigsarkivet? – Hørsholm Museumsforening, Rigsarkivet 5. februar 1998
120. F.L.Norden – søofficer og ægyptolog – Dansk Ægyptologisk Selskab, KUA 14. februar 1998
121. The Danish-Norwegian Naval Hero Peter Tordenskiold (1690-1720) & The Wessel Family. – The Wessel Symposium, Kgl Danske Videnskabernes Selskab 13. august 1997
122. Ligaen – den danske militære efterretningstjeneste 1940-45 – Frihedsmuseets Venner, Frihedsmuseet den 19.oktober 1998

1999

123. Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde – Østsjællands Slægtshistoriske Selskab, Køge, 9. februar 1999
124. Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde – Folkeuniversitetet i Odense, 28. april 1999
125. Hector C. Bywater: Naval Realist and Novelist – 14th Naval History Symposium, Annapolis 23-25.september 1999

2000

126. Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde – Slægtshistorisk Forening, Næstved, 17. januar 2000
127. 9. april – myter og realiteter – Slægtshistorisk Forening, Herning, 21. februar 2000
128. Tordenskiold – Folkeuniversitetet, Lokalhistorisk Arkiv, Esbjerg, 21. marts 2000
129. 9. april 1940 – myter og realiteter – Dragør Rotary, Dragør 22. juni 2000
130. The Peasant Conscription in Denmark 1788-1849 – Det internationale militærhistorikerkongres Stockholm 31.juli-4.august 2000.
131. Forsvarets Arkiver og dets benyttelse for slægtsforskere – Slægtshistorisk Forening, Århus, 9. oktober 2000
132. Søværnet og den 9. april 1940 – Marinehistorisk Selskab, 11. oktober 2000
133. Forfædre i Trøjen – om Forsvarets Arkiver – Folkeuniversitetet, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg 12. oktober 2000
134. Den danske flåde 1914-45 – Sjøkrigshistorisk Forum, Horten, Norge, 19.-20. oktober 2000

2001

135. De danske forsvarskommissioner – Søe-lieutenant-Selskabet, 16. januar 2001
136. Kundskab og dyd – Træk af søofficersuddannelsen i Danmark 1701-2001 – Festforelæsning ved Søværnets Officersskoles 300-års jubilæum 26. februar 2001
137. Marinehistorisk Selskab og den marinehistoriske interesse i Danmark gennem 50 år – Festforelæsning ved Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner’s 50-års jubilæum den 3. marts 2001
138. Forsvarets arkiver – som slægtshistorisk kilde – Bramdrup Slægtshistoriske Forening 4. april 2001
139. Slaget på Rheden 2. april 1801 – Dansk Selskab for Antikvitetshistorie, København 7. april 2001
140. The Battle of Copenhagen in History – Nelson Conference, Portsmouth, 19. maj 2001
141. Tordenskiold – kilder, myter og realiteter – Folkeuniversitetet, Koldinghus, Kolding 19.september 2001
142. Aztekere og mayaer i Mexico – Folkeuniversitetet, Vejen 1. oktober 2001
143. Sikkerhedspolitikken og forsvarsviljen – Sikkerhedspolitisk debatforum, Kastellet 27. oktober 2001
144 Mexico 1900-1920 – Dansk-Mexicansk Selskab 31. oktober 2001

2002

145. Søhelten Tordenskiold – LOF. Slagelse 25. marts 2002
146. 9.april – skal det fortsat være en mindedag? – Gladsaxe Rotary. Kolle Kolle 9. april 2002
147. Heraldikken i Søværnet – Heraldisk Selskab. Folkeuniversitetet, Rigsarkivet 16. april 2002
148. Forsvarets arkiver som slægtshistorisk kilde – Sydkystens Slægtshistoriske forening, Greve 2. september 2002
149. Nivå Galejhavn – Karlebo Lokalhistoriske Forening – Nivå Teglbrænderi 19. oktober 2002

2003

150. Forsvarets arkiver som slægtshistorisk kilde – Sydkystens slægtshistoriske forening, Greve 3. marts 2003

2004

151. Forsvarets arkiver som slægtshistorisk kilde – Herning Slægtshistoriske Forening, 19. april 2004
152. Maximilian og det 2. mexicanske kejserdømme 1864-67 – Dansk-Mexicansk Selskab 26. maj 2004

2005

153. Den danske flåde 1500-2000. Rotary, Lyngby-Taarbæk, Ved Fortunen, 25. oktober 2005

2006

154. De danske ubåde – Marineforeningen, Frederikssund 28. september 2006
155. Betydning af søherredømme i 1500-tallet – Mars & Clio-seminar, Norges Forsvarsmuseum – Oslo 2.november 2006
156. Tordenskiold – en af de mest berømte fra vor historie – Told-Skat Seniorklub, Nordsjælland, Hillerød den 22.nov.2006-12-06
157. Den militære danske efterretningstjeneste 1940-45 – Hjemmeværnets Seniorklub. Svanemøllens Kaserne den 29. november 2006

2007

158. Dannebrog – vort flags historie – Dansk Selskab for Antikvitetshistorie 22. februar 2007 og 1. oktober 2007
159. The Battle of Copenhagen 2nd April 1801. A Tribute to Honour and Brotherhood. – Great Yarmouth Nelson Museum 31. marts 2007
160. Dansk forsvarspolitik, forsvarskommissioner og forsvarsforlig – Den norske forsvarskommission, Oslo 7.maj 2007
161. 1807 – den dansk-norske flådes ran – Sjøkrigshistorisk Forskningsforum (SKFF), Forsvarets Stabsskole, Akershus, Oslo 22. juni 2007
162. Holmen og flådens ran 1807 – Foredrag og rundvisning på Holmen 1. september 2007 – Arrangør: Golden Days
163. “To Copenhagen a Fleet”. The British Pre-emptive Seizure of the Danish-Norwegian Navy 1807 – The International Naval History Symposium, U.S. Naval Academy, Annapolis, Maryland, 20.-22.September 2007
164. Dannebrog. Historien om det danske flag – Hørsholm Sognegård 18. oktober 2007
165. Den dansk-norske flåde 1769-1814- Odsherred Folkeuniversitet. Odsherred Museum 24. oktober 2007
166. Danskere i Mexicos krig 1864-67 – Dansk-Mexicansk Selskab 27. november 2007
167. Danskere i Mexicos krig 1864-67 – Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst. 6. december 2007

2008

168. Dannebrog – dets historie og brug – Danmarks-Samfundet, Københavns afd. 24. januar 2008
169. Dannebrog – dets historie og brug – Haderslev Marineforening, 12. marts 2008
170. My Mexican Fascination – Dansk-Mexicansk Selskab 21. marts 2008-05-14
171. For søværn og søfart. Betragtninger om Marineforeningens fremtid – Marineforeningens Sendemandsmøde, Odense 19. april 2008
172. Henry Huddleston Rogers’ modelsamling, U.S.Naval Academy, Annapolis – Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, København 1. oktober 2008
173. Englandskrigene – Amager Marineforening, 9. oktober 2008
174. Kanonbådsangrebet på HMS AFRICA 20. oktober 1808 – St.Magleby Kirke og Dragør Sejlklub 19. oktober 2008
175.F.H.Chapman – set fra Danmark – F H Chapman Sällskapet, Seminar Sjöhistoriska Museet, Stockholm 14. november 2008
176. Københavns Bombardement 1807 og Englandskrigene – Told-Skat-klubben, Hillerød den 18. november 2008
177. Nivå Galejhavn – et projekt der ikke blev realiseret – Karlebo lokalhistoriske forening, Niverød Sognegård 20. november 2008
178. Dannebrogs historie – Dragør Kirke, 4. december 2008
179. Søkrigen 1808 i de nordiske farvande – 1814-projektet, Norge, Oslo Universitet 5. december 2008

2009

180. Københavns bombardement, tabet af flåden og englandskrigene 1807-14 – St. Magleby Kirke, 26. februar 2009
181. Idet den binder krigerne, omfavner den videnskaberne – Foredrag ved Søe-Lieutenant-Selskabets 225 års jubilæum – Søofficers-Foreningen 17. september 2009
182 Slaget ved Nyborg 1659 – Kertemindemuseum – Nyborg Slot 6. oktober 2009
184. Slaget ved Nyborg 1659 – Kerteminde museum – Munkebo Kulturcenter

2010

185. Den danske flåde gennem 500 år – Foreningen af pensionerede officerer i Søværnet – Søværnets Teknikkursus 27. Januar 2010
186. Nivå Galejhavn 1752-67 – Vedbæk Sportsdykkerklub 10. Februar 2010
187. Mødet mellem to verdener. Moctezuma og Cortes – Dansk-Mexicansk Selskab 11. Februar 2010
188. Søværnets jubilæum og historie gennem 500 år – Nyborg Marineforening 16. Marts 2010
189. 300 års konflikt – 200 års sameksistens. Kommentarer til orlogsrelationerne mellem Sverige og Danmark gennem 500 år. Indtrædelsesforedrag i Kungl. Örlogsmanna-Sällskapet, 24. marts 2010
190. The Strategy and Actions of the Danish Commanding Admiral – in the Years before the German Occupation 1940. Seminar vedr. ”Northern Europe between Munich and Barbarossa – Forsvarsakademiet, den 3. juni 2010.
191. Flådens rolle i dansk sikkerhedspolitik gennem 500 år – Det krigsvidenskabelige Selskab, 16. august 2010.
192. Den danske flåde 1510-1720. Grundlæggelse og etablering – Foredrag i Det kongelige Biblioteks Foredragsserie 26. august 2010
193. Den danske flåde gennem 500 år – Holmens Kirke, onsdagsforedrag, 8. september 2010
194. Flådens historie gennem 500 år – Rotary Falkoner, Falkoner Centret, 14. september 2010
195. Fra neutralitet til alliance – Flåden 1900-2000 – Foredrag i Det kongelige Biblioteks Foredragsserie 16. september 2010
196. Flåden gennem 500 år – og den tekniske udvikling – Terma. 23. september 2010
197. Flådens gennem 500 år – Søværnets Officersskole, Aktuelle foredrag 5. oktober 2010
198. Den dansk-norske fællesflåde og Tordenskiold – Den norske Forening, 5. oktober 2010
199. Den tyske flåde, Danmark og Sønderjylland 1864-1920 – Historisk Samfund for Sønderjylland, Sønderborg 26. oktober 2010
200. Den danske flådes historie gennem 500 år – Nakskov Marineforening 28. oktober 2010
201. Den dansk-norske fællesflåde 1510-1814 – Mars&Clio-seminar, Institutt for Forsvarsstudier, Oslo 4. november 2010
202. Den mexicanske revolution 1910-20 – Dansk-Mexicansk Selskab 30. november 2010
203. Den danske flåde gennem 500 år – Søe-Lieutenant-Selskabet 1. december 2010

2011

204. Slaget ved Helgoland 9. maj 1864 – og det danske søforsvar 1864-1920 – Folkeuniversitetet, Faaborg, 25. januar 2011
205. Cum Classe Pro Dania – Den danske flåde gennem 500 år 1510-2010 – Selskabet for Historie, Kunst og Litteratur 3. februar 2011
206. Dannebrogs betydning for vor kultur – et causeri – Danmarks-Samfundet, Københavns-afdelingen 8. februar 2011
207. Introduktion til de præ-colombianske kulturer i Mexico – Folkeuniversitetet, Københavns Universitet 12. marts 2011
208. ”Man skal øse vand, mens vandet stiger” – Admiral A. du Plessis de Richelieu’s virke i Siam 1874-1902 og i Danmark 1902-32.- Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 7. april 2011, Asia House
209. Den danske flåde 500 år – Christianshavn Bogfestival, ”Peder Skram”, 30. april 2011
210. Den danske flåde gennem 500 år – Rotary København, Odd-Fellow-Palæet 15. juni 2011
211. Den danske flåde gennem 500 år – FMT. Kapacitet Maritim, Antvorskov Kaserne 15. juni 2011
211a. Kanonbåde 1807-14. Svendborg Marineforening 27. oktober 2011

2012

212. H.C.Ullidtz og dansk marineflyvning omkring 1912 Kastellet – Dansk Militærhistorisk Kommission 23. januar 2012
213. Drømmen om at sejle under vandet. Ubåde før 1900 – Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst, Det kgl.Bibliotek, 1. marts 2012
214. Grundlovstale – 5.Juni-Selskabet, Hørsholm 5. juni 2012
215. Flådens historie belyst gennem Christian Mølsteds malerier – Dragør Lokalhistoriske Forening, Dragør 18. september 2012
216. Drømmen om at sejle under vandet. Ubåde før 1900 – Vangede Kirkes foredragsserie, Vangede 9. oktober 2012
217. The Royal Danish Navy since 1860. A Study of the Politicval, Strategic and Technical – Challenges of a Small Navy Centre for Military History and Strategic Studies. National University of Ireland – Maynooth, Maynooth 20. oktober 2012
218. Dansk efterretningstjeneste 1930-1945 – Seminar om dansk efterretningshistorie. Danbsk Militærhistorisk Kommission, Kastellet 19. november 2012

2013

219. Flådens historie gennem 500 år – Hærhjemmeværnsdistrikt København. Svanemøllens Kaserne 2. maj 2013
220. Flådens sænkning den 29. august 1943 -Fælles europæisk kulturdag. Mosaisk Trossamfund, 1. september 2013
221. Hector C. Bywater. An Anglo-American Naval Analyst and Writer 1920-1940 – Naval History Symposium. U.S.Naval Academy, Annapolis 19. september 2013
222. Flådens historie, Orlogsmuseet – Wonsild-klubben, Orlogsmuseet, 22.oktober 2013
223. Holmen og Søværnets Officersskole – Schifter-lauget, Søværnets Officersskole 20. november 2013
224. Afviklingen af den dansk-norske flåde 1807-14 – Seminaret Clio & Mars, Forsvarsmuseet, Oslo 31. oktober 2013
225. Maximilian, kejser af Mexico – Dansk-Mexicansk Selskab 27. november 2013
2014
226. Søværnets Tamburkorps gennem 50 år – Søværnets Officersskole 10. januar

2014

227. En lykkelig skilsmisse?. Den dansk-norske flådes adskillelse 1814 – Svendborg Marineforening 27. marts 2014, Svendborg
228. Holmens historie – Schifter-lauget, Holmen 12. juni 2014
229. De nordiske korsflag. Nordisk Flagkonference, K0benhavn 4. oktober 2014

2015

230. Krigen 1864. S0nderbro Rotary Club, 20. januar 2015
231. Fladen. En 500 arig Danmarkshistorie. Folkeuniversitetet i K0benhavn. KUA. 10 forelaesninger 14. September -23. november 2016 2016
232. S0vaernets Officersskole og s0officersuddannelsen. Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst, S0vaernetsd Officersskole 21. januar 2016 233. Admiral Richelieu. Dansk-Thai Selskab, East Asia House. 10. oktober 2016
234. Tordenskiold. M0llevejs Grundejerforening. M0llevej 24. oktober 2016
235. Dannebrog – historie og anvendelse. Hemingway-klubben, H0rsholm Sognegard 5. december 2016

2017

236. Begrebet S0magt. Afskedsforelaesning som laerer ved 50 vaernets Officersskole, S0vaernets Officersskole 13. januar 2017
237. Dannebrog og dets historie Jægersborg Kirke 4. april 2017
238. Trosners dagbog på flåden 1710-14. Modelbyggerlauget, Marineforeningen, København  3. oktober 2017
239. En matros dagbog (Trosner) 1710-14. Hemingway Clubben, Gentofte. 24. maj 2017

2018

240. Besættelsen af Danmark 9. april 1940, Hemingway clubben,
Hørsholm.5. november 2018
241. Den norske matros Trosners dagbog, Den norske forening 10. april 2018
242. Søhelten Tordenskiold OK-klubben, Espergærde 25. januar 2018

2019

242. Jens Munk Holmens Kirke 8. maj 2019
243. Søofficerernes foreninger – og Søofficersforeningen Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 7. november 2019
244. Sænkningen af den danske flåde 29. august 1943 Hemingway Club Søllerød 10. oktober 2019
245. Jens Munk Sejlklubben Sundet 22. oktober 2019
246. Søværnets Flyvetjeneste 1912-62 Marineflyverforeningen 21. november 2019
247. Dannebrog og dets historie Frederiksberg Rotary 10. december 2019

2021

248. Matros Trosner og hans dagbog 1710-14. Museet for Søfart M/S, Helsingør. 3. marts 2021
249. Den tyske besættelse af Danmark og Norge den 9. april 1940. Den norske forening. Det norske Hus. 28. september 2021.
250. Dannebrog – historie og anvendelse. Danmarks-Samfundet. Samsø. Tranebjerg 1. oktober 2021
251. Drømmen om at sejle under vandet. Ubådsprojekter før 1900. Selskabet for historisk teknologi. Ingeniørhuset. 13. oktober 2021
253. Dannebrog – historie og anvendelse. Grænseforeningen. Hørsholm. Sognegården. 25. oktober 2021
253. Ubåde i Sverige. Lancering af Besedins bog om U 137 1981. Dansk Ubådsforening. Holmens kirke. 28. oktober 2021
254. Dannebrog. Historie og traditioner. Danmarks-Samfundet. Sognets Hus. Maribo. 17. november 2021

2022

255. Dannebrog. Historie og traditioner. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn. Hørsholm Sogn.
9. maj 2022
256. Ubåden der ramte Sverige. Om U 137 og andre ubåde i Sverige, Hemingway Clubben Hørsholm 22. august 2022
257. Dannebrog – historie og traditioner, Dansk Samling. Møde på Hvidsted Kro 18. september 2022
258. Ubådsprojekter før 1900, MaritimhistoriskSelskab, Sea War Museum Jutland, Thyborøn 21. september2022
259. Dannebrog og de andre nordiske flag, Foreningen Norden, Halsnæs, Hundested Bibliotek torsdag den 27. oktober 2022
260. Ubåden der ramte Sverige 1981, Kulturklubben, Charlottenlund 24. november 2022

2023

261. Ubåden, der ramte Sverige 1981, Hemingway Club Rudersdal 9. maj 2023
262. Min forfar var soldat, Militær slægtsforskning. Samsø Slægtshistoriske Forening, Samsø 3. juni 2023
263. Grundlovsforedrag. Hemingway Club Hørsholm 5. juni 2023

2024

264. Ubåden, der ramte Sverige 1981, Hemingway Club, Hørsholm 27. februar 2024
265. Tale ved Genindvielse af Linstows gravsten i Folehaven, Mumsforeningen for Hørsholm og Omegn 12. april 2024
266. Ubåden, der ramte Sverige 1981. Nyborg Marineforening, Nyborg 25. maj 2024