BØGER M.M.

BØGER/MONOGRAFIER/UDGIVELSER 

1. Marinens kortsamling. Foreløbige undersøgelse over samlingens proveniens (Primula. Værkstykker og fortryk for Rigsarkivets 1. afdeling, nr. 17 31 s.)

2. 1650-1815 – Fra Absolutisme til Revolution (Gjellerups Verdenshistorie. Grundbog II, 1972 sp. 1-195)

3. Dansk Marinehistorisk Bibliografi 1500-1975, Kbh. 1975 166 s.;

4. Guide til maritimt kildemateriale. (udg. s.m. fl.) Udg. af Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, nr.1, Kbh. 1976

5. Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677 (red.) – udg. af Søe-lieutenant-Selskabet Kbh. 1977 100 s.;

6. Torpedobåde gennem 100 år. Det danske torpedobådsvåben 1879-1979 (s.m. Hans Garde) Kbh. 1979 144 s.;

7. Danske Orlogsskibe 1690-1860,Konstruktion og Dekoration (s.m. John Erichsen) bd. 1-2, Kbh. 1980 206 + 186 s.;

8. Fregatten Bellonas togt til Sydamerika 1840-41 (s.m. M.Lorck) Kbh. 1980 122 s.;

9. Ubåde gennem 75 år – det danske ubådsvåben – m. H.C.Dahlerup Koch og P.B.Nielsen) Kbh. 1984 152 s.;

10. Poul Løwenørn 1751-1826 – Farvandssikringens organisator i Danmark, Kbh. 1984 223 s.;

11. Lex Rechnitzer – Optegnelser … om tilblivelsen a lov om Søværnet 1932, Kbh. 1985 185 s.;

12. Søværnets Mærkedage, udg. af Marinestaben 1985 65 s.;

13. Ligaen – den danske militære efterretningstjeneste 1940-45 bd. 1-2, Kbh. 1985 334 + 314 s.;

14. Garnisonen og Lokalsamfundet, udg. af Sjællandske Livregiment. Slagelse 1988 28 s.;

15. Rigets flag 200 år 1788-15.august-1988, udg. Marinestaben 1988 6 s.;

16. Stavnsbånd og værnepligt – omkring værnepligtsreformen 1788, Kbh. 1988 32 s.;

17. Flåde og teknik 1739-1989. Søværnets tekniske tjeneste gennem 250 år. Kbh. 1989 184 s.;

18. 9. april – og den næste generation. Udg. af Værn om Danmark 1989 24 s.;

19. Holmen. Flådens base gennem 300 år, Kbh. 1990 24 s.;

20. Tordenskiold – Glimt af Wessel, Kbh. 1990 122 s.;

21. “..til fædrelandets forsvar”. Værnepligten i Danmark gennem tiderne. Kbh. 1991 107 s.;

22. Folk og Værn gennem 50 år. Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. Kbh. 1991, s.5-52;

23. Marinehjemmeværnet 1952-1992. Start og Status (red.) Kbh. 1992 123 s.

24. Danmarks forsvarsvilje. Kendsgerninger og kommentarer – Udg. af Landsforeningen Værn om Danmark, Kbh. 1994 20 s.

25. Medgang og Modstand – en oversigt over den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Udg. af Landsforeningen Værn om Danmark, Kbh. 1995, 48 s. ill.

26. Til gavn for Danmarks forsvar. Reserveofficersinstitutionen i Danmark. Udg. af Reserveofficersforeningen i Danmark i anledning af 75-års jubilæet, København 1995, 152 s.

27. Forsvar for værnepligten, Udg. af Landsforeningen Værn om Danmark, Kbh. 1997 24 s. ill.

28. Træk af Danmarks Gymnastik Forbunds historie 1899-1999 udgivet af Danmarks Gymnastik Forbund 1999, ill. 48 s.

29. Se lige ud! – Værnepligten til debat. Udg. af Folk & Forsvar, Kbh. 1999, 100 s. (s.m. Uffe Østergaard og Hans Engell) – Den danske værnepligts historie pp. 9-30

30. Fra neutralitet til besættelse. Viceadmiral H. Rechnitzers dagbog om flådens virke 1939-40. Udgivet og kommenteret af Hans Chr. Bjerg, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2000, 376 s. ill. indeks

31. Admiral Rechnitzers maritime og politiske erindringer 1905-1940. Udgivet og kommenteret af Hans Christian Bjerg. Gyldendal København 2003. 455 s. ill. index.

32.God skik og fornuft. Skibsmæglerfirmaet Wonsild & Søn 1904-2004 – Udgivet af Wonsild & Søn, København 2004, ill. 230 s.

33.Fair Practice and Common Sense. Shipsbrokers Wonsild & Søn 1904-2004 – Published by Wonsild & Son, Copenhagen 2004, ill. 230 pp.

34.Gymnastikpolitiske problemer og synspunkter 1990-2004 – Danmarks Gymnastik Forbund 2004,

35. Søværnets Mærkedage, SOKPUB 051-501, 2.udgave. Udgivet af Søværnets Operative Kommando 2005, 72 s.

36. Danmark i krig (S.m. Ole L. Frantzen), 368 s. ill. litt.fort. index. København 2005

37. Dannebrog – historien om et kristent og nationalt symbol – 2006 136 s. ill.

38. GEORG STAGE – Skole for søfolk gennem 125 år – 212 s. ill. Udgivet af Stiftelsen Georg Stages Minder 2007

39. Samvær og kammeratskab – Søofficers-Foreningens historie gennem 150 år 1859-2009. Udgivet af Søofficers-Foreningen 2009, 110 s. ill.

40. Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år – Forsvarshistoriske Skrifter nr. 9, 2009, 112 s. ill.

41. Dansk Orlogshistorie 1510-2010 – Statens Forsvarshistoriske Museum 2010, 192 s. ill. indeks

42. Dansk Orlogsheraldik. Søværnets og Marinehjemmeværnets våbenskjolde 1959-2010 – Statens Forsvarshistoriske Museum 2010, 297 s. ill., indeks

43. A History of the Royal Danish Navy 1510-2010 – Statens Forsvarshistoriske Museum 2010, 191 s. ill. indeks

44. Den danske flåde 500 år – Post Danmark Frimærker, 2010. 30 s. ill.

45. Søværnets Mærkedage. SOK PUB 051-501 OKT 2011, ill. 124 s. (3. udgave) SOK 2011

46. Søværnets Artilleriskole på Sjællands Odde gennem 60 år. Søværnets Våbenkursus 2013, 48 s. ill..

47. For søværn og søfart. Danmarks Marineforening 1913-2013. Marineforeningen, København 2013, 358 s. ill. 2.oplag 2013.

48. (s. m. Ole L. Frantzen) Vi kæmpede til lands og til vands. Fortællinger om danske krige i tusind år. 196 s. ill. Litteraturliste, Hovedland 2014.

49. (sammen med Tor Jørgen Melien) For kongen og flåten. Matros Trosners Dagbok 1710-1714 bd. 1-2, Bergen 2017,  491 s, + 419 s.

50. Historien om Dannebrog, Danmarks-Samfundet 2019,  48 s.

51. Sange om Dannebrog. Danmarks-Samfundet 2019, 58 s.

52. Dannebrog 800 år, Danmarks-Samfundet 2019, 24 s.

53. Dannebrog . Historien om et nationalt symbol,  Forlaget Hovedland 2019, 148 s.

54. Dannebrog – historien om et nationalt symbol. Forlaget Hovedland 2019. 148 s.

55. Ubåde – projekteret og bygget i Danmark 1808-1990. En kort oversigt. Sea War Mueum Jutland 2024. 16 s.

OVERSÆTTELSER

1. Gunther E. Rothenberg: Napoleonskrigene. Bearbejdet og oversat af Hans Christian Bjerg. Gyldendal. København 2002, 224 s. ill.

2. Martin van Creveld: Krig og krigsteori. Bearbejdet og oversat af Hans Christian Bjerg. Gyldendal. København 2004, 224 s. ill.

3. Robin Prior & Trevor Wilson: Første Verdenskrig 1914-18. – Oversat af Hans Christian Bjerg, Gyldendal, København 2005, 224.s. ill.

4. Lars Ericson Wolke, Göran Larson, Nils Eric Villstrand og Hans Christian Bjerg: Trediveårskrigen. Europa i brand 1618-48 – Oversat og bearbejdet af Hans Christian Bjerg. Politikens Forlag 2006 – 330 s. ill.

5. Vasilij Besedin: Ubåden der ramte Sverige. Den sovjetiske ubåd U 137s grundstødning i 1981 – set indefra. – Oversættelse og forord af Hans Christian Bjerg. 2021, 192 s.

REDAKTION

1. Studenterhåndbogen for Københavns Universitet 1968, København 1968

2. Henrik Christiansen: Orlogsflådens skibe gennem 500 år – Redaktion: Hans Christian Bjerg. Bd. 1-3 – Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2010

3. C. Northcote Parkinson: Parkinsons lov eller stræben efter fremgang. Introduktion af Hans Christian Bjerg. Privattryk 2014

4.
Frantz Dahl, Knud Fabricius, H. Stein: Ø.K.s H.N.Andersen og Danmark under verdenskrigen 1914-18. 1926. Redaktion og introduktion ved Hans Christian Bjerg (trykt som manuskript) 2016,  158 s.