Diverse

ARTIKLER I DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON, 3. UDG. BD. 1-16 KBH. 1979-84:

1. Thøger Aboe
2. Cort Sivertsen Adeler
3. F.C.S.Bangsbøll
4. Laurent Barbé
5. Niels Lauritsen Barfod
6. Peter Besemacher
7. Steen A. Bille
8. O.Blixenkrone-Møller
9. E.Briand de Crevecoeur
10. W.A.Carstensen
11. Walter Christmas
12. L.de Coninck
13. E.M.Dahl
14. C.F.Drechsel
15. Johan Olfert Fischer
16. H.G.Garde
17. G.Gerlach
18. Henrik Gerner
19. A.Grandjean
20. R.Hammer
21. C.Hammerich
22. K.Hammerich
23. P.V.Hammersh›j
24. Godfred Hansen
25. O.Hansen
26. Victor Hansen
27. Henning Henningsen
28. F.H.Hohlenberg
29. G.F.Holm
30. A.P.Hovgaard
31. W.Hovgaard
32. Iver Huitfeldt
33. P.Ipsen
34. N.P.Jensen
35. Jens Johansen
36. O.Judichær
37. Niels Juel
38. F.H.Jøhnke
39. F.H.Kjølsen
40. Knud Klem
41. L.Klingberg
42. J.P.Koch
43. E.C.L.Koefoed
44. O.J.M.Kofoed-Hansen
45. Henri Konow
47. Rasmus Krag
48. V.Krohn
49. C.P.Kryssing
50. A.Kühnel
51. F.C.Kaas
52. F.B.Larsen
53. F.W.H.Laub
54. Victor Lorck
55. H.M.Lunding
56. Kaj Lundsteen
57. P.Løwenørn
58. O.J.Marstrand
59. K.B.Martinsen
60. E.Mengin
61. P.Mørch
62. V.Nachtegall
63. F.L.Norden
64. E.M.Nordentoft
65. J.Nyholm
66. S.Paludan-Müller
67. O.C.Pedersen
68. C.Popp-Madsen
69. P.Prom
70. E.J.C.Qvistgaard
71. Erik Rasmussen
72. H.O.Ravn
73. N.F.Ravn
74. H.Rechnitzer
75. A. de Richelieu
76. L.A. de Richelieu
77. K.C.Rockstroh
78. H.P.Rothe
79. C.Schaffalitzky de Muckadell
80. C.von Schalburg
81. A.Schifter
82. S.Schjødt-Eriksen
83. J.H.Schultz
84. C.W.Schønheyder
85. C.T.Sehested
86. H.C.Sneedorff
87. P.Sommer
88. H.Span
89. I.Stamm
90. R.Steen Steensen
91. P.F.Steinmann
92. P.C.von Stemann
93. A.H.Stibolt
94. E.W.Stibolt
95. Fr. Stiernholm
96. Janus Sørensen
97. Th. Thaulow
98. C.A.F.Thomsen
99. D. de Thurah
100. F.G.Tillisch
101. P.Tordenskiold
102. Alf Trolle
103. J.C.Tuxen
104. H.C.Ullidtz
105. Svend Wagner
106. A.H.Vedel
107. Henri Wenck
108. Casper von Wessel
109. Aage Westenholz
111. Peter Willemoes
112. P.Winkel
113. E.With
114. P.J.Wleugel
115. E.H.Wolff
117. C.C.Zahrtmann
118. O.Aarestrup

UDARBEJDELSE AF FØLGENDE PLANCHER TIL PUBLIKATIONEN HISTORISK ATLAS DANMARK, KBH. 1988:

33 b Slaget i Køge Bugt 1.7.1677;
34 a Fæstninger i Danmark og Hertugdømmerne 1660-1720;
34 b Fæstninger i Norge 1660-1720;
34 d Hærens placering 1750;
34 e Den dansk-norske hærs styrke 1721-1814 og den danske hærs styrke 1814-1848;
34 f Antal linjeskibe og fregatter i den dansk-norske flåde 1770-1814 og den danske flåde 1814-1848;
89 d-e Hærens placering 1842 og 1900;
90 a Militære begivenheder om morgenen den 9. april 1940;
Artikler i Dansk Kulturhistorisk Leksikon bd. I-II, 1991:
Forsvarskommissioner – Indkvartering – Militære gradsbetegnelser – Militære skoler

ARTIKLER I DANSK KVINDEBIOGRAFISK LEKSIKON:

Jutta Graae

ARTIKLER I GADS LEKSIKON OM DANSK BESÆTTELSESTID 1940-45, KBH. 2002:

Efterretningstjeneste, dansk – Ebbe Munck (1905-1974) – Hjalmar Rechnitzer (1872-1953) – SIS

ARTIKLER I GADS BESÆTTELSENS HVEM VAR HVEM, KBH. 2005:

Aage Andreasen (1911-1968) – F.C.S.Bangsbøll (1894-1954) – Flemming Bussenius Larsen (1908-1996) – Jutta Graae (1906-1997) – Volmer Gyth (1902-1965) – H.M.Lunding (1899-1984) – Kaj Lundsteen (1898-1977) – Ebbe Munck (1905-1974) – P.A.Mørch (1898-1987) – E.M.Nordentoft (1896-1968) – Hjalmar Rechnitzer (1872-1953) – Thomas Sneum (1917-) – Svend Truelsen (1915-1997) – A.H.Vedel (1894-1981)

ARTIKLER I NAVAL WARFARE. AN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA, ED. SPENCER C.TUCKER, VOL. I-III 2002:

Denmark, Navy – John Clerk (1728-1812) – Paul Hoste (1652-1700) – William Hovgaard (1857-1950) – Niels Juel (1629-1697) – Norway, Navy – Peder Skram (1503-1581) – Peter Tordenskiold (1690-1720) – Herluf Trolle (1516-1565)

BOGANMELDELSER

Anm. Peter Bogason: Søværnet under den kolde krig. Politik Strategi Taktik, Tidsskrift for Søvæsen  2016 ss. 18-22
Anm. Tom Wisman: Dannebrog 1932-2012. Kongeskib i 80 år, Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss. 134-35
Anm:  Lise Bock: Buen og gnisten. Pionererne fra radioens barndom,Tidsskrift for Søvæsen 2017 ss.82-83
Anm.  Niels Bjørn Hansen: Sorttjærede ligkister, Tidsskrift for Søvæsen 2018 ss. 60-61
Anm. Christian Aziz: En fremmed krydser sit spor, Tidsskrift for Søvæsen 2018 ss.62-63
Anm. Kaj Hv olgaard: Dyk – når I kan! Tidsskrift for Søvæsen 2018 s. 63
Anm. Niels Holland: Krigen til søs 1914-18, Tidsskrift for Søvæsen 2018 ss.114-115
Anm. Knud Jakobsen: Jyllandsslaget og første verden skrig i Nordsøen, Tidsskrift for Søvæsen 2018  ss.116-17
Anm. Søren Nørby: Sænk skibene!. Flådens sænkning den 29. august 1943, Tidsskrift for Søvæasen 2018 s. 117
Anm.  Eggert Petersen: En systemkritikers liv og levned, Tidsskrift for Søvæsen 2019 ss. 120-123
Anm.  Gareth Glover: The Two Battles of Copenhagen 1801 and 1807, Tidsskrift for Søvæsen 2019  ss.126-28
Anm. Søren Nørby: Flådeguide. Det danske søværn i det 21. århundrede, Tidsskrift for Søvæsen 2019 ss. 176-77
Anm:  Ulla Kjær et al: Holmens Kirke, Tidsskrift for Søvæsen 2019 ss. 178-79
Anm. Admiral Goshkov – the Man Who Challenged the U.S.Navy, Tidsskrift for Søvæsen 2020 ss. 114-118
Anm: Finn Linnemann og Tom Wisman: Det danske søminevåben 1862-2020, Tidsskrift for Søvæsen 2021 ss. 66-67